Chào mừng quý vị ghé thăm website của chùa  Linh Sơn Tự
Gửi lúc 22:00' 19/03/2014


Gửi lúc 19:05' 22/10/2013


Gửi lúc 14:30' 09/05/2012
Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Lotus Sutra) được tìm thấy ở Gilgit, thuộc vùng Kashmir, ngày nay do Pakistan kiểm soát. Đây là bộ kinh Phật giáo duy nhất, có niên đại vào thế kỷ thứ V được phát hiện ở Ấn Độ


Gửi lúc 10:53' 02/05/2012
Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải  Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh (Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai Thứ Năm Kinh Đại Bảo Tích  Hán bộ từ quyển thứ 17 đến hết quyển thứ 18) Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng đại Tỳ Kheo một vạn hai ngàn người câu hội. Các...


Gửi lúc 10:51' 02/05/2012
THÍCH TRÍ ĐỨC dịch Đạo lý luân-hồi đã làm cho các học giả trong đạo cũng như ngoài đạo, thắc mắc nan giải trong lúc đề cập đến nó. Nhưng vì là đạo lý căn bản trong Phật-Học, nếu không tín giải đạo lý luân hồi nầy, ắt có thể gặp nhiều chướng ngại khó hiểu đối với các vấn đề khác như, vô minh...


Gửi lúc 10:49' 02/05/2012
Dịch Giả: THÍCH TRÍ THỦ I. Thiệt nghĩa của khế-lý Thập-thiện nghiệp là mục-tiêu làm lành của thế-gian và xuất-thế gian Thập-thiện là chánh-nhơn tạo thành nhơn-gian và thiên-quốc...


Gửi lúc 10:20' 02/05/2012
Việt dịch: Tỳ kheo  THÍCH TRÍ TỊNH Trong Khế Kinh, Đức Phật nói: "Chỉ vì đại sự nhơn duyên duy nhứt mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật".


Gửi lúc 10:06' 02/05/2012
Hán dịch: Cưu Ma La Thập Việt dịch: Thích Trí-Tịnh HƯƠNG TÁN Lư hương xạ nhiệt, Pháp-giới mông huân. Chư Phật hải hội tất diêu văn, Tùy xứ kiết tường vân, Thành ý phương ân, Chư...


Video phật giáo

Thư viện hình ảnh

bia
qc4
qc3
qc2