Chào mừng quý vị ghé thăm website của chùa  Linh Sơn Tự

Số lượt xem: 3401
Gửi lúc 21:39' 08/11/2015
THƯ MỜI DỰ LỄ CẦU SIÊU

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

.....000.....

THIỆP MỜI

Ân giáo dưỡng một đời sanh tuệ mạng

Nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền

Để nói lên tinh thần uống nước nhớ nguồn của người con Phật nhân ngày huý kỵ giác linh Bổn sư chúng tôi:

Sư cụ Thượng Đàm Hạ Huề

       Đạo hiệu Quảng Tế

Cố trụ trì chùa Linh Sơn Thanh Nhàn-Hà Nội

Chúng tôi kính mời: Quý Phật tử

Vào ngày 5  tháng 12 năm 2015

(Tức thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm Ất Mùi)

          Đến chùa Linh Sơn Thanh Nhàn dự lễ cầu siêu truy tiến giác linh sư cụ Bổn sư chúng tôi được cao đăng Phật quốc.

          Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho môn đồ pháp quyến chúng tôi trên bước đường thù ân báo hiếu.

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ                              T/M MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

08h00: Tuần cúng Phật                                       

9h00: Khóa lễ Di Đà cầu siêu

10h00: Tuần cúng lịch đại chư vị Tổ Sư                Thích nữ Như Hiền  

11h00: Thọ trai

 

 

 


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video phật giáo

Thư viện hình ảnh

bia
qc4
qc3
qc2