Chào mừng quý vị ghé thăm website của chùa  Linh Sơn Tự

Số lượt xem: 1609
Gửi lúc 15:28' 18/02/2013
Thọ thức ăn bất tịnh

Đức Phật đối với các đệ tử, tín nhiệm nhất là Xá Lợi Phất, sau ngày thành đạo, lần trở về cố hương Ca Tỳ La thứ nhất, gặp La Hầu La muốn xuất gia, đức Phật bảo ông bái Xá Lợi Phất làm thân giáo sư, theo Xá Lợi Phất thọ giới Sa di.

Một hôm, Xá Lợi Phất dắt Sa di La Hầu La đi khất thực trở về, đức Phật thấy vẻ mặt của La Hầu La không vui, biết trong tâm ông có chuyện bất bình, bèn gọi ông đến gần hỏi, ông trong lòng bất mãn việc gì.

Sa-di La Hầu La cúi đầu tỏ ý không vui, giọng nói bất mãn:

- Phật-đà! Con là Sa-di, đáng lẽ không nên nói lỗi bậc Thượng tọa, nhưng nếu không nói thì không ai biết hoàn cảnh của Sa-di chúng con.

- Sự việc như thế nào? Ông giải thích ta nghe.

- Phật-đà! Các vị Thượng tọa và Trung tọa dẫn chúng con ra ngoài thành khất thực, tín chúng cúng dường các vị ấy toàn những món ngon thượng đẳng, còn hàng Sa-di sơ học chúng con, chỉ bố thí toàn cơm trộn xác mè, rau rừng lộn lạo. Thân thể con người đối với việc ăn uống đâu có phân biệt tuổi tác và giới hạnh, đều có nhu cầu giống nhau. Các vị trưởng lão ngoài sự thọ dụng của riêng mình, không có lòng từ bi đoái hoài đến chúng con, khiến tín chúng cúng dường sanh tâm phân biệt.

Phật khi ấy liền quở La Hầu La:
- Việc ấy đâu đáng gì để nói, chỉ có chút tiểu sự mà ông không thể nhẫn chịu sao!

- Phật-đà! Xin Ngài từ bi đừng trách mắng chúng con, được ăn dầu mè và tô lạc mới có thể tăng trưởng khí lực, thân thể khỏe mạnh mới có thể an tâm tinh tấn tu hành, còn chúng con mỗi ngày ăn xác mè và rau rừng, dinh dưỡng không đủ, lâu ngày thân thể mỏi mệt, thường chẳng có thể chuyên tâm tu trì.

Đức Phật nghe La Hầu La nói, cũng công nhận là đúng, tuy nhiên Ngài cũng răn dạy:

- La Hầu La! Ông rời hoàng cung gia nhập Tăng đoàn là vì thọ sự hảo cúng dường phải không?

- Thưa không! Bạch Thế Tôn, con vào Tăng đoàn là vì để học đạo tu hành.

- Vậy thì ông mới nói chuyện gì đó? Như nếu nghĩ đến việc tu hành, thì khi thọ nhận của tín thí một hạt mè, một hạt cơm cũng thấy là đầy đủ. Ông đi mà lo tu hành, đừng quá quan tâm đến việc ăn uống.

Tuy dạy bảo La Hầu La như thế, nhưng Ngài cũng biết tín chúng khi cúng dường có khởi tâm phân biệt, trong lòng không vui. Ngài kêu Xá Lợi Phất đến sau khi bảo La Hầu La lui ra, hỏi:

- Xá Lợi Phất, hôm nay ông thọ đồ ăn bất tịnh, ông biết không?

Xá Lợi Phất nghe nói kinh hãi, lập tức cho những thức ăn hôm nay ói hết ra đất và bạch Phật:

- Thưa Thế Tôn! Từ lúc con quy y với Ngài, con vẫn y pháp khất thực của Phật mà xin ăn, con không hề trái phạm mà xin thức ăn bất tịnh.

Phật biết rõ tâm Xá Lợi Phất, giải thích:

- Việc khất thực của riêng ông, ta biết là hoàn toàn không trái phép, nhưng Tăng đoàn có lục hòa, không nên chỉ biết riêng mình. Về pháp chế nên bình đẳng, lợi ích cũng đều nhau, làm bậc trưởng lão nên thường thương tưởng để ý đến các Tỳ-kheo nhỏ tuổi và Sa-di, khi khất thực nên chú ý đến họ.

Đức Phật dạy xong, Xá Lợi Phất đối với lời dạy không có một chút bất bình, đều cảm kích lãnh thọ.

 

Nguồn tin: thegioivohinh.com

Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video phật giáo

Thư viện hình ảnh

bia
qc4
qc3
qc2