Thông báo về việc kêu gọi từ thiện

Hiện nay chùa Linh Sơn- Thanh Nhàn chưa có kế hoạch kêu gọi ủng hộ chương trình từ thiện nào. Những kêu gọi ủng hộ đóng góp lấy danh chùa Thanh Nhàn hiện nay không phải là của nhà chùa.

Vì thế kính báo quý Phật tử được biết. Mong quý Phật tử hết sức lưu ý.