TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA CHÙA LINH SƠN- THANH NHÀN

Do yêu cầu của nhiều Phật tử, nhà hảo tâm muốn gửi tiền công đức và tài trợ cho các hoạt động từ thiện của chùa Linh Sơn- Thanh Nhàn, bản tự xin kính yết số tài khoản của nhà chùa như sau:

Chủ tài khoản: Phạm Thị Loan (tên theo chứng minh thư của ni sư trụ trì Thích Nữ Như Hiền),  số tài khoản tiền Việt: 10101000181454-6 Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bản tự kính yết